ติดต่อเรา

โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

เลขที่ 16 แขวงท่าข้าม 

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 10150

เบอร์โทรศัพท์ 02 – 4524740

เบอร์โทรสาร   02 – 4524793

340 total views, 5 views today